Karmada Yengeç Karmada Yengeç Karma Astroloji

YENGEÇ

İnsan kalabalıklaşmış ve artık yerleşik hayatı oluşturmaya yelken açmıştır. Aynı kanı ve ortak bilinci

taşıyanlar bir araya gelerek ilk yerleşik yaşam figürü olan kabileleri oluşturmuşlardır. Oluşan bu kabile

alanının ortak bilincini oluşturan ilk kuram; kendisine benzeyen, aynı soydan türeyen ya da o soya

yakın aynı ortak düşünce planını paylaşan gruplardı. Yerleşik hayata geçmiş, kabile oluşturmuş insan

daha kapalı evrimsel kültürel bağlar kurmaya başlamış, atalarından gelen genetik ve ananevi kodlarla

gelenek görenek ve tüm bunlara ait kuralları geliştirmiştir. Aile ve soy kavramının geliştiği ve öne

çıktığı bu yapı gelenekçiliğe ve soylara bağlı kalmaya evrimleşmiştir. Evrimleşmiş bu yapı öncelikle

aynı soydan ve aileden gelenin beslenme, büyüme, serpilme ve birey olmasına odaklanmıştır. Bu

odaklanma da misyon Üretken, besleyen, kabilenin ve soyun devamını sağlayan dişil enerji

Annenindir. Okült Karma astrolojisinde Yengeç burcu "Kamil İnsan"ın burcudur. İnsan genetik

kodlarının yukarıdaki ana vatanını gösterir. Yani ilk İnsanın, Adem’ in geldiği, yaratıldığı boyutu işaret

eder. Ve İnsanın Taşıdığı Ruh ve o Ruhun Akıl ile beraber oluşturduğu bilincin yarattığı duyguların

hissedilişidir. Yönetici Işığı Olan AY’ın doğurma, beslenme, besleme, barınma, soyun değerlerine

sahip çıkma, Ruhun derinlerindeki duygusal kodların ve bu kodların dürtüsel davranışlarının etkisi

altındadır. Yengeç burcu Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanı dahilinde

köklenme, aile, ev, bağlılık, beslenme, sadakat ve duygusal tatmin arayışını işaret eder.