Karmada Aslan Karmada Aslan Karma Astroloji

ASLAN

Artık Kabilesel Arketip yapı evrimleşip, İnsan tarafından renklendirilmeye başlanmıştır.

Kabile genişlemiş, büyümüş ve sınırlarını koruması gerekmektedir. Güç isteyen bu gereklilik; gücü

sergilemekle doğru orantılı hareket etmiştir. Kabile içerisinde ortaya çıkan, komplike hiyerarşik yapılar

ve bu yapıların güç adına çatışmaları başlamıştır. Güç hiyerarşisinde büyüyen kabile istikrarı korumak

adına kendi içerisinde evrimleşip, son sözü söyleyen, noktayı koyan, karar vereni seçme ya da elde

etme ihtiyacına yönelmiştir. Bu yönelimin altında yatan "düzeni kaostan korumak"tır. Bu koruyucu da

şüphesiz en güçlü olan olacaktır. En güçlü olan verdiği mücadele ve savaş sonrasında galip gelen

HAKLI ayrıcalığı ve otoriter gücü, soyluluğu elde eder ve ilk toplumsal kanunlar oluşmaya başlar. Elde

edilmiş bu güç ve soyluluk kuşaktan kuşağa aktarılır. Artık Kral, kralın soyu, kanunları ve ötekiler

vardır. Kısaca yüksek ışıldayan EGO. Aslan burcu Yönetici ışığı Güneş’ in Işıldama, ego, güç, yaşam,

gençlik, zindelik, aşk, şatafat, eğlence, aşk, yaratmak, yaratıcı güç, böbürlenme, onaylanma gibi

özelliklerinin etkisi altındadır. Aslan burcu doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita

elemanı dahilinde kendini arayış, toplumda öne çıkma, onaylanma, kimlik oluşturma, önemlilik arz

etme, soyluluk arayışı, egonun sağlıklı ya da sağlıksız gelişimini, yaratım ve şans gücünü işaret eder.

Unutmamalıdır ki EGO her insanın içerisindeki krallığıdır ve bu krallık güçlenmek ister, güçlenen bu

Krallığının devamı doğacak çocukların kalitesine bağlıdır. İşte bu yüzden Aslan burcu Bireysel Ego

krallığının kuşaktan kuşağa aktarılacak çocukları da temsil eder. Gerçekte hepimiz kendi krallıklarımızı

çocuklarımıza devreden varlıklarız.