Karmada Başak Karmada Başak Karma Astroloji

BAŞAK

Ve her Krallık... köleleri, işçileri, köylüleri, sıradan halkı ile var olur, onların üzerinde yükselir.

Başak burcu; Koç burcu ile başlayan İnsan varlığının ve bulunduğu Planetin öyküsünün gelişimine en iyi

örnektir. İnsan zekasını kullanmaya başlayıp organize üretimi, hareket etmeyi, rutin yaşam akışını

planlamayı öğrenmiş, zaman akışını dilimlere ayırmış, görev bilincini gelişik kast sistemini, loncaları ve

meslek gruplarını oluşturmayı öğrenmiştir. İnsan varlığının Dünya üzerinde hızla yükselişini anlatan

tek burçtur. İnsan aklının medeniyet kavramına anlam katmaya başladığı antik çağları işaret eder.

Başak organize etme yönüyle aklı kullanarak oluşturulan kast sistemi açısından Merkür’ ü, Kast

sisteminin meydana getirdiği üretim akışından da Demeter’i yani Ceres’i anlatır. Antik çağlardaki

medeniyetleri ayak tutan yapıların başında TARIM ve İnsan iş gücü yer almaktaydı. İnsan iş gücünün

kıymeti, imkanların kısıtlılığı var olan popülasyonun sağlıklı bir şekilde devam etmesine bağlıydı. Bu

neden ile ağır koşullar altında çalışan kastlar’ın sağlık ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şifa ve

şifahaneler ön planda tutulmuş ve geliştirilmiştir. Ayrıca mitinden anlaşılacağı üzere Başak burcu

Tarım Tanrıçası Demeter’in iffet ile alakalı yansımasını da içinde barındırır.

Başak burcunun yönetici gezegeni Merkür’ ün organize etme, derin ayrıntı, ortaya koyma, kurma,

oluşturma, inşa etme gibi yansımalarının etkisi altındadır. Başak burcu Doğum Haritalarında yönettiği ev

ve yerleştiği harita elemanları dahilinde hizmet etmeyi, çalışmayı, organize olmayı ve bunu yaparken de

yaşayabileceği sağlıkla ilgili gelişmeleri, kişinin çalışma şeklini işaret eder.