Karmada Koç Karmada Koç Karma Astroloji

KOÇ

Her şeyin başı, ilk enerji, yeni tanışma, bilme, keşfetme, her şeyi ilk olarak deneyimleme, acemi.

Koç burcu hayatın, Gaia Ana'nın nefesidir. Taze, bozulmamış, saf ve duru güzelliği simgeler.

Koç burcuna yerleşmiş tüm Astrolojik elemanlar; Koç burcunun yönetici planeti Mars’ın heyecan,

öne atılan, deneyimlemeye istekli, çatışmacı ve lider özelliklerini taşır. Yaratılan ilk Arketip enerjidir.

Karmada doğum haritalarında, yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanı dahilinde, varlığın ilk defa

deneyimlediği konuları işaret eder.