Karmada Kova Karmada Kova Karma Astroloji

KOVA

Karmada Kova burcu; diğerleriyle geliştirdiğin ortak aklını, toplumsal alanda bulduğun yeri, birey olarak

kollektif bilince katkını, beşer aklı evrensel akla evreştirme yeteneğini, toplumun ileri doğru

evreşmesi için gereken bireysel akıl yeteneğini işaret eder. Kova burcu yönetici gezegenleri Uranüs ve

Satürn’ün dönüştürücü bir hareketi, toplumsal alandaki hizmeti, topluma karşı olan

sorumluluğu, sıra dışı yaklaşımlar ile diğerlerinden ayrıldığımız alanların yansıma etkisi altındadır.

Kova burcu Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanları dahilinde Toplumsal

dayanışma, Kollektif bilinç ile bir hareket etme, özgürleşme, kendisi olma bunu yaparken de öz bene

ulaştıracak zekayı işaret eder. Toplumun ya da bireysel yaşamın eskimiş, köhnemiş yapılarına

getirilecek devrimleri anlatır.