Karmada Balık Karmada Balık Karma Astroloji

BALIK

Karmada Balık burcu. 11 burcun deneyiminin toplamıdır. Bu yaşamın sonucunda geldiğin noktadır.

Ve bu noktada eriyişin, Ruhun yoluna devam etme istencidir. Kendinle baş başa kaldığın, yaşam

deneyiminin hesabını kendinin yapma içsel yolculuğudur.

Balık; madde ile mananın sınır noktasıdır.

Maddeden manaya geçişin sularıdır. Maneviyatın yükselişi, 3. boyutun sona erdiği alandır. Üst

boyut için hazırlanış ve bunun için vaz geçmen gereken Dünyevi alanlardır. Dünya yaşamında

fedakarlık gösterilmesi gereken yer ve gösterilen fedakarlığın ödülleridir.

Balık burcu yönetici gezegenleri Neptün ve Jüpiter’ in hissediş, İnanç, biat, akışa girme, izole olma,

medite yaşam, bilinç altı ve rüya enerjisi, çözme, dağılma enerjisi etkisi altındadır. Balık burcu

Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanları dahilinde Maneviyatın güçlenmesi adına

Beşer alandan vazgeçilecek, fedakarlık gösterilecek alanları işaret eder.