Karmada İkizler Karmada İkizler Karma Astroloji

İKİZLER

Zodyakta yer alan ender İnsan burçlarındandır. Yaşam başlamış ve birinin bir diğerini tanıma,

keşfetme, sosyal bağ , iletişim kurma zamanıdır. Karmada ikizler burcu İnsan varlığının; Zekasının

gelişkinliğini anlatır. İlk nefesten sonra, ilk dürtü olan yeme, çoğalma, barınma, kendini güvene alma

arayışından sonra, sıranın İnsan zekasını ve yeteneklerini geliştirmek olduğunu işaret eder. Gelişen

zeka ve yetenek ile İnsan iletişime girmeyi, bir birine öğretmeyi, öğrendiğini yaymayı, gezinmeyi, boğa

ile ürettiğini takas etmeyi bunu yaparken de ticareti ortaya çıkarmıştır. İkizler burcu İnsanın ilk sosyal

yapısının akraba, yakın çevre, komşuları ile kurabileceğinin "Antik Bilinci"ni taşır. Yönetici planeti

Merkür’ ün düşünme, çözüm arama, öğrenme, bilgi edinme, ticaret, yol alma, eğitilme ve eğitme,

meşgul olma, aklı çalıştırma, sohbet, eğlenme, neşe gibi özelliklerinin etkisi altındadır. İnsanın var

oluşunda bir diğeriyle kurulan ilk iletişim enerjisi olduğundan, en temel bağ ve iletişim enerjisidir.

İkizler burcu Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanı dahilinde Antik İnsanın

zekasını, iletişim kurma metodunu, Dünyayı ve olayları algılayış rengini, aklı en çok hangi yaşam

alanında ve nasıl çalıştırıp geliştireceğini işaret eder.