Karmada Terazi Karmada Terazi Karma Astroloji

TERAZİ

İnsanın Koç burcuyla başladığı cahillikle dolu Dünya macerası, çeşitli toplumsal evrimlerden sonra en

nihayet uyuma ulaşmıştır. İnsan artık Dünyada nasıl varlığını devam ettirmek konusunda

uzmanlaşmış, gezegen ile uyum sağlamayı başarmıştır. Gelişen toplumsal süreç beraberinde

çatışmaları, bireyler ve ülkeler arası anlaşmasızları getirmiştir. Oluşan bu durum Toplumsal ve

toplumlar arası ilişkilerin her ayağında var olan alanlarda kuralları, kuralların var olduğu sözleşmeleri,

muhalif durumlarda uyumu sağlayacak anlaşmaların yazılı bir şekilde yaşama aktarılmasına sebep

olmuştur. Böylelikle Bireyleri ve toplumları ilgilendiren her alanda oluşabilecek ilişkiler yazıya

dökülerek, toplumsal ve bireysel uyumu sağlama başarıya ulaşmıştır. Kısaca verilen her söz ve vaat

imza altına alınmış ve sözleşmelere bağlanmış çatışmaların önüne geçilme başarıya ulaşmıştır.

Karmada Terazi burcu ilişkide olduğun olaya, kişiye, anlaşmaya, söze uyumu ve adaleti sembolize

eder. Elbette ki evliliğin resmiyete geçişi Süper Ego’nun bu evriminden sonra başlamıştır. Terazi

Burcunun Yönetici gezegeni Venüs’ün Harmonia yani uyum, Sadakat, denge, daha iyiye beraber

ulaşma enerjisinin etkisi altındadır. Terazi burcu Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita

elemanları dahilinde Uyum ve adalet arayışını, bu iki olguya karşı yaklaşımını, anlaşmalara gireceği

yaşam konularını ve bunlara bakış açılarını, ortak kurulacak yapıları ve sözleşmelere işaret eder.