Karmada Oğlak Karmada Oğlak Karma Astroloji

OĞLAK

Karmada Olmuşluk, tamlık ve karşılığında başkasınınki de dahil olmak üzere, alman gereken

sorumluklar, dersler, sınavlar. Muhakeme ile yönetme, arif olan, aklı başında, bildiklerin de dahil

olmak üzere sınanma, zorlanma, sınırlar, disiplin. Aşman gereken hamlıkların. Oğlak burcu yönetici

gezegeni Satürn’ un kısıtlayıcı, pişirici, olgunlaştırıcı, disipline edici enerjisinin etkisi altındadır. Oğlak

burcu Doğum haritalarında yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanları dahilinde Ciddiyet, sorumluluk

alma, dayanma, tolere etme, kısıtlanış, disiplinize olma gereken alanları işaret eder.