Karmada Yay Karmada Yay Karma Astroloji

YAY

İyilik ve Ödül... Karmada Yay burcu; İnsanın Ruhsal evrim yolculuğunda gerekli olan ahlaki değerleri,

toplumun ve bireyin ahlak anlayışını, inancını, farklı kültürlere, inanışlara gösterdiği değeri anlatır.

Bireyin ve toplumun kültürel skalasını, fikri üretimi, etik yasaları, kuralları ve yargıyı işaret eder. Yay

burcu Tekamül yolunda artı ve eksi yönde genişlemek, zenginleşmekle de ilgilidir. Ne şekilde olursa

bu zenginleşmenin Ruhsal genişlemeye hizmet ettiği unutulmamalıdır. Yay burcu yönetici gezegeni

Jüpiter’in genişleme, üreme, çoğalma enerjisinin etkisi altındadır. Yay burcu Doğum haritalarında

yönettiği ev ve yerleştiği harita elemanları dahilinde Genişleme, bereket, çoğalma, rahatlama, Karma’

dan getirilen iyi enerjiyi, geliştirilmesi gereken etik ve ahlaki alanları işaret eder.