Karma Astroloji

Her şey döner ve ileriye doğru titreşir.

Uzay zaman mekaniğindeki var oluşla, deneyim okyanusunda İnsan; kozmik bir yolcudur.

Kozmik bir yolcu olan İnsanın hikayesi, İlahi şuur altında kurşun veya beşer İnsan formundan, altın veya üst İnsan formuna olan ilerleyiş çabasından başlar. İlahi aklın ve yaratımın sureti olan İnsan bu yolculukta öz kaynağa doğru ilerlemeye çalışır. Bütün İnanç sistemlerinde aktarıldığı üzere Kamil İnsan’ın bilinç ve varlık seviyesi  ilk günahın neticesinde Dünya denilen planetin boyutuna  indirgenmiştir.

İnsanın Dünya planetindeki yolculuğunun amacı; o ilk günahtan önceki Kamil, saf, ari, İlahi varlık haline dönüşme çabasıdır. Var oluş; gerçekte İnsanın kozmik bilincinde taşıdığı ilk günaha ait olan alt insan nefs dürtüsel yöneliminden kurtulup, üst insan boyutuna sıçrama yolculuğudur.

Her şeyin döngüsünde, her şeyin ileri doğru titreşmesindeki Tanrısal plan işte gerçekte budur. Beden kıyafetindeki Ruh, her Dünya deneyiminde varması gereken Kamil İnsan boyutuna ulaşabilmesi için deneyimler gerçekleştirir. Bu akış içerisindeki  deneyim halinde olan varlık, ilk günahın yarattığı Dünyevi çekim enerjisinden kurtulmaya çalışır, bu çalışmalar ve yaşam döngülerindeki deneyimler esnasında  başarısız olduğu veya tamamlayamadığı görevler karma olarak ortaya çıkar.

Karma Sanskritçe bir kelime olup yarım bırakılmış, tamamlanmamış eylem, şey anlamına gelir.

İnsanın derinliklerinde saklı olan yalnızlığı ve anlam getiremediği mutsuzluğunun sebebi;  gerçek evinden uzak oluşu ve onu özleyişidir. Var oluşlarımızın amacı eve geri dönmektir.

Sevgiler

Karma Astrolog Zafer Özyiğit

Yazıyı paylaş

Danışmanlık

Danışmanlık

Eğitimler

Eğitimler