Danışmanlık

Danışmanlık

Danışmanlık

Yazıyı paylaş

Hiçbir şey tesadüf değildir. İnsanın doğumu da tesadüf değildir. Her şeyin bir zaman kalitesi vardır. Yaratılan oluşan olan, başlayan ve biten her şeyin bir zaman kalitesi vardır. Astroloji zaman bilimidir. Zamanın kalitesini anlatan çok kadim ve eski bir bilimdir. Bizler astrolojik danışmanlıklarda insan denilen varlığın nasıl bir yaşama geldiğini, nasıl bir yaşam kalitesinde var olacağını inceleriz. Danışmanlıklarda kişinin bedenen ve ruhen geçireceği dönüşümleri inceleyen danışmanlıklar veriyoruz.

Aslına bakarsanız horoskop yaşamın 12 odasını gösterir. Horoskopta ev denilen konular hayatın 12 ana konusunu bize anlatır. Hoskopun yani doğum haritasının bize vaad ettiği konular dahilinde bütün yaşamın konuları incelenir. Para, evlilikler, eğitim, çocuk, kazançlar, riskler, hastalıklar gibi hayatın tamamı ile ilgili bilgiler elde edilmektedir. Bu konuların matamatiksel ve istatiski olarak hangi döngülerde, ne şekilde gerçekleşeceğine dair öngürülerde bulunulabilmektedir.

Dünya ve gökyüzünde olan her şey, yaratılan her şey belirli bir sistematik içerisinde var olur ve döngüsünü tamamlar. Sonrasında tamamladığı döngüyü tekrar başlatır. İnsan hayatında da başlayan veya kendini tamamlamış, görevini misyonunu bitirmiş değişimler ve dönüşümler yer alır. Bir kişi danışmanlık alarak hayatında oluşacak bu döngüleri bu dönüşümlerin ne zaman başlayacağını ve ne zaman biteceğine dair fikir alabilir. Biten bir döngünün akabinde başlayacak olan yeni döngünün neler getireceğini, hangi yönde olacağına dair de bilgiler edinir. Kısacası hayatını yönlendirmek, hayatını şekillendirmek, doğru seçimleri, doğru zamanda nasıl gerçekleştireceğini anlamak için bu kadim ilimden fayda sağlayabilirler.

Danışanın doğum haritasının çıkartılabilmesi için; Doğum tarihi, doğum yeri ve doğum saati bilgilerinin net olması gerekmektedir. Danışanın doğum saati net değilse danışmanlık talebinde mutlaka belirtmesi gerekmektedir.

Danışmanlıklarımızda ilk önce varlığın içsel, psişe dünyası ile başlarız. Çünkü hayatı yönlendiren duygu durumları ve duyusal tepkimelerdir. İnsanlar genellikleri hatalarını duygu ve dürtülerine kapılarak mantığını terk ettiğinde yapmaktadır. Unutulmamalıdır ki insan duygusal ve ruhsal bir varlıktır. Tabi ki varoluşta bu duygularımızı yönlendiren bilinçaltına kodlanmış dürtüleri vardır. İlk planda bunlar incelenmektedir. Akabinde dünyadaki misyonunu aydınlatmak çok önemlidir. Her insan bir misyon ve bir öğreti üzerine dünyadadır. Dersi ve öğretisi hangi yönde olduğu, kendisini nasıl geliştireceği, bu sınanış, bu ders, bu imtihandan geçerken kişiye yardımcı olacak hayat planının ne olması gerektiği danışana anlatılır. Akabinde danışanın haritası dahilinde yıllık öngörüler yapılır. Tutulmalar, progresyonlar, ilerletim haritaları, solar ark, solar return gibi birçok öngürü tekniği ile danışanın haritasının ihtiyacı dahilinde öngürüler yapılmaktadır. Danışanın sonrasında tabi ki soruları, cevapları hayatını ile ilgili merak ettikleri öngürü teknikleri ile yanıtlanır.

Her şeyin bir zaman kalitesi olduğu gibi, firmalarında kuruş tarihlerinin zaman kalitesi de çok önemlidir. Örneğin bir şirket Mekür Retrosu yada Venüs Retrosunda kurulduysa ilerlemesi, kazançları çok zor olabilir. Yatırım zamanları, işe başlangıç, ürün pazarlama, ürün çıkarma , ürünü çıkarış tarihi, ürünün üretim tarihi, reklam tarihi gibi aklınıza gelebilecek bir çok konuda zaman kalitesini en doğru şekilde hesaplamak suretiyle danışmanlık verilmektedir. Bunun dışında Astrografi ile şirketi nerede kurulacağı hususunda da yine danışmanlık verilmektedir. Bunun dışında şirketlerin stratejik pozisyonlara personel alımı yaparken nelere dikkat edeceği yada düzenli personel alımı yapan İnsan Kaynakları personellerine personel alımı konusunda astroloji eğitimi verilmektedir.

Karma Astroloji

Karma Astroloji

Eğitimler

Eğitimler